دوره دوم دبستان

خرید دوره

مبلغ دوره: 760،000 تومان

گروه سنی 8 تا 12 سال

الگوریتم و فلوچارت

سیستم اعداد و مفاهبم کاربردی الگوریتم و فلوچارت و راهبرد های حل مسئله

تعداد جلسات : 10-8 جلسه آموزشی

مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه

ابزار مورد نیاز:

کتاب دبستان 2

پیوست های برچسبی کتاب

کارت های آموزش سیستم اعداد

بسته آموزشی جزیزه قندک

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙